ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKAZNÍKY, DODAVATELE A OBCHODNÍ PARTNERY.

1. OBLAST PLATNOSTI

 

1.1 Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás klíčovou záležitostí. Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je informovat uživatele internetových služeb Geberit, zejména webové prezentace Geberit („ webová prezentace“), jakož i zákazníky, dodavatele a jiné obchodní partnery o zpracování osobních údajů společnostmi Geberit v EU, Švýcarsku a Norsku. Z tohoto důvodu se na Vás nemusí vztahovat veškeré zde uvedené informace.

1.2 Osobní údaje v oblasti těchto zásad ochrany osobních údajů jsou veškeré údaje, které se na Vás osobně vztahují, jako např. jméno, adresa nebo e-mailová adresa.

  

2. ODPOVĚDNÝ SUBJEKT

 

2.1 Provozovatelem, a tudíž i odpovědným subjektem webové prezentace Geberit, kterou jste navštívili, je společnost Geberit uvedená v zápatí příslušné webové prezentace.

2.2 Odpovědným subjektem za zpracování vašich osobních údajů je v tomto případě Geberit spol. s r.o., Sokolovská 2408/222, 190 00 Praha 9 – Libeň.

 

3. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Naše oddělení ochrany údajů, včetně pověřence pro ochranu osobních údajů, můžete kontaktovat na adresedataprotection@geberit.com nebo na naší poštovní adrese s dodatkem „Ochrana osobních údajů“.

“Na důvěrné kontaktování výlučně s naší osobou pověřenou ochranou osobních údajů využijte nasledující kontakt: gdpr.cz@geberit.com

 

4. AUTOMATIZOVANÉ SHROMAŽĎOVÁNÍ ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH GEBERIT

 

Naše webové prezentace využívají níže popsané technologie a nástroje. V případě, že jsou volitelné a pokud si jejich využití nepřejete, sdělíme Vám u daného nástroje různé možnosti a způsoby nastavení, jak jejich využití zabránit.

 

4.1 PROTOKOLOVÉ SOUBORY SERVERU

 

4.1.1 Stejně jako v případě každé webové prezentace i náš server automaticky a dočasně shromažďuje údaje v serverových souborech protokolu (logfiles), které jsou přenášeny prohlížečem, pokud byla tato funkce aktivována. Pokud chcete navštívit naši webovou prezentaci, budeme shromažďovat následující údaje, které jsou pro nás z technického hlediska nezbytné, aby bylo možné naše webové prezentace zobrazit a zajistit jejich stabilitu a bezpečnost:

 • IP adresa poptávajícího počítače
 • souborový požadavek klienta
 • stavový kód http
 • internetová stránka, z níž nás navštěvujete (tzv. Referrer URL),
 • čas serverové poptávky
 • typ a verze prohlížeče
 • použitý operační systém poptávajícího počítače

 

4.1.2 Údaje v těchto protokolových souborech nejsou analyzovány způsobem, který by identifikoval jednotlivé osoby. Pokud výše uvedené informace obsahují osobní údaje (zejména IP adresu), je právním základem pro jejich shromažďování čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je přitom zajištění správného fungování našich webových stránek. Pokud potřebujete další informace týkající se vyvažování zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části 2. Dočasné ukládání vašich osobních údajů je nezbytné k tomu, abychom mohli odeslat webové stránky do vašeho počítače. Za tímto účelem se musí vaše osobní údaje po dobu trvání relace ukládat. Vaše osobní údaje se v protokolových souborech ukládají s cílem zajištění fungování webové stránky. Navíc nám slouží vaše osobní údaje k zajištění bezpečnosti našich informačně-technických systémů. Vaše osobní údaje se pro jiné účely nezpracovávají a vymažou se, jakmile již není potřeba je dále zpracovávat. V případě zaznamenávání vašich osobních údajů za účelem zobrazení webové stránky k vymazání dochází, jakmile webovou stránku opustíte. Z protokolových souborů se vaše osobní údaje vymazávají nejpozději po 14 dnech. Pokud jsou vaše osobní údaje uloženy z jiných důvodů, jsou anonymizovány, takže s nimi nemůžete být nijak spojeni ani vás z nich nelze identifikovat.

4.2 VYLEPŠENÍ KVALITY, OPTIMALIZACE WEBOVÉ STRÁNKY, ANALÝZA CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ A ZOBRAZOVÁNÍ PERSONALIZOVANÉ REKLAMY

 

4.2.1 Právním základem pro ukládání informací do vašeho počítače nebo mobilního zařízení, jakož i pro přístup k informacím již uloženým ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, je váš souhlas v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kterými se provádí směrnice 2002/58/ES (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích). Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s používáním souborů cookie a srovnatelných technologií, jako jsou pixely, tagy, webové majáky, otisky prstů prohlížeče atd. („tracking cookies“) za účelem zlepšení komfortu, optimalizace webové prezentace, analýzy chování uživatele a zobrazení personalizované reklamy po sloučení s Vašimi kmenovými údaji smlouvy a Vaší historií nákupů je Váš vyjádřený souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR.

4.2.2 Zpracování Vašich osobních údajů nám umožňuje optimalizovat uživatelskou přívětivost našich webových stránek a podporovat odbyt prostřednictvím prodeje zboží nebo služeb.

4.2.3 Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile odvoláte své prohlášení o souhlasu, nebo již nebudou Vaše osobní údaje vyžadovány k dosažení účelu, pro který byly zpracovány.

4.2.4 Přehled souborů cookie používaných na našich webových stránkách naleznete na našem banneru v části “Zásady používání souborů cookie“. V zápatí naší domovské stránky v části “Změna nastavení souborů cookie“ můžete kdykoli změnit nastavení souborů cookie nastavených na našich webových stránkách. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pomocí sledovacích souborů cookie můžete kdykoliv odvolat s platností do budoucna:

(1) Změna nastavení souhlasu na našich webových stránkách

Na našich webových stránkách Vám nabízíme možnost jednoduše odvolat zpracování Vašich osobních údajů při používání tracking cookies. Chcete-li to provést, můžete banner cookie znovu vyvolat pomocí odkazu v „zápatí“ našich webových stránek („Změnit nastavení souborů cookie“).

Pokud svůj souhlas odvoláte, na Vašem počítači se nastaví další cookie, což nám signalizuje, abychom tracking cookies nepoužívali. Pokud příslušný soubor cookie vymažete, budete při příští návštěvě našich webových stránek požádáni o opětovné odeslání prohlášení o souhlasu.

(2) Změna nastavení prohlížeče

Alternativně můžete obecně deaktivovat nebo omezit přenos souborů cookies změnou nastavení ve Vašem prohlížeči. Již uložené soubory cookies můžete kdykoli vymazat. Možné je i nastavení automatického mazání. Pokud jsou pro naše webové stránky deaktivovány také technicky nezbytné soubory cookie, je možné, že již nebude možné využívat všechny funkce webové stránky v plném rozsahu.

(3) Google Analytics

V rámci integrace služby Google Analytics používáme tzv. “tagování na straně serveru“. V tomto případě je server z naší strany přepnut mezi námi provedeným sběrem a přenosem do společnosti Google. Tím je zajištěno, že společnosti Google nebudou předány žádné osobní údaje. Pokud si nepřejete, aby služba Google Analytics zpracovávala vaše osobní údaje, můžete si dodatečně nainstalovat doplněk prohlížeče, který ji deaktivuje. Další informace o podmínkách používání a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese:
http://www.google.com/analytics/terms/de.html or
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

4.3 GOOGLE ADWORDS

 

4.3.1 Nabídku nástroje Google AdWords (vč. Google AdWords Remarketing) využíváme k tomu, abychom pomocí reklamních prostředků (tzv. Google AdWords) na externích webových prezentacích upozornili na naše atraktivní nabídky. Ve vztahu k údajům reklamních kampaní jsme schopni zjistit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Tuto službu používáme k tomu, abychom Vám prezentovali reklamu, která odpovídá Vašim zájmům, abychom naši webovou prezentaci učinili pro Vás zajímavější a dosáhli přiměřeného výpočtu reklamních nákladů.

4.3.2 Společnost Google poskytuje tyto reklamní prostředky přes tzv. „Ad server“. K tomuto účelu využíváme soubory Ad-server-cookie, pomocí kterých lze měřit určité parametry úspěchu, jako např. zobrazení reklam nebo počet kliknutí uživateli. Pokud se na naší webové prezentaci ocitnete prostřednictvím reklamy společnosti Google, služba Google AdWords uloží cookie na Vašem PC. Tyto cookies zpravidla pozbývají platnosti po uplynutí 90 dnů a nemají sloužit k tomu, aby došlo k Vaší osobní identifikaci. K tomuto cookie jsou zpravidla jako analytické hodnoty ukládány tzv. Unique-Cookie-ID, počet reklamních impresí (Ad-Impressions) na každé umístění (Frequency), poslední imprese (relevantní pro tzv. Post-View-Conversions) i informace v režimu opt-out (označení, že uživatel již nechce být oslovován).

4.3.3 Tyto cookies umožňují společnosti Google identifikovat Váš internetový prohlížeč. Pokud uživatel navštíví určité stránky webové prezentace zákazníka nástroje AdWords a pokud platnost souboru cookie uloženého na jeho počítači ještě nevypršela, může společnost Google a zákazník rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a že byl na tuto stránku přesměrován. Každému zákazníkovi nástroje AdWords je přiřazen jiný soubor cookie. Cookies tak nelze vysledovat přes webovou prezentaci zákazníků nástroje AdWords. V rámci uvedených reklamních opatření neshromažďujeme a nezpracováváme osobní údaje. Společnost Google nám dává k dispozici pouze statistická vyhodnocení. Na základě těchto vyhodnocení jsme schopni rozpoznat, jaká z použitých reklamních opatření jsou zvlášť efektivní. Další údaje vyplývající z použití reklamních prostředků nezískáváme, zejména nemůžeme na základě těchto informací identifikovat uživatele.

4.3.4 Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s využíváním nabídky „Google Adwords“ je souhlas, který jste udělili v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile odvoláte své prohlášení o souhlasu, nebo již nebudou Vaše osobní údaje vyžadovány k dosažení účelu, pro který byly zpracovány. Příslušné soubory cookie jsou zpravidla vymazány po 90 dnech.

4.3.5 Přehled souborů cookie používaných na našich webových stránkách pro účely služby Google Adwords naleznete v podrobnostech o souborech cookie na našem banneru v části “Zásady používání souborů cookie“. V zápatí naší domovské stránky v části “Změnit nastavení souborů cookie“ můžete kdykoli změnit nastavení souborů cookie nastavených na našich webových stránkách. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pomocí sledovacích souborů cookie můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna.

4.4 DOUBLECLICK SPOLEČNOSTI GOOGLE

 

4.4.1 Naše webové prezentace využívají službu DoubleClick společnosti Google. Služba DoubleClick využívá cookies k aktivaci reklam relevantních pro uživatele, ke zlepšení zpráv o úspěšnosti kampaně nebo, v případě aktivace funkce Frequency Capping, k zamezení tomu, aby se uživateli vícekrát zobrazovaly totožné reklamy. Přes tzv. cookie-ID společnost Google zaznamenává, které reklamy jsou ve kterém prohlížeči aktivovány, a může tak zabránit tomu, aby došlo k vícenásobnému zobrazování těchto reklam. Služba DoubleClick může navíc pomocí tzv. cookie-ID zaznamenat tzv. konverze (Conversions), které se vztahují k reklamním dotazům. To platí v případě, že uživatel shlédne reklamu DoubleClick a později prostřednictvím stejného prohlížeče spustí webovou prezentaci zadavatele reklam a tam něco zakoupí. Podle vyjádření společnosti Google neobsahují cookies DoubleClick žádné osobní informace.

4.4.2 Z důvodu použití nástrojů AdWords a DoubleClick společnosti Google Váš prohlížeč automaticky vytvoří přímé spojení se serverem společnosti Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů, které jsou shromážděny na základě použití tohoto nástroje společností Google, a proto Vám poskytujeme informace dle aktuálního stavu našich vědomostí: Prostřednictvím nástroje DoubleClick získá Google informace o tom, že došlo k načtení příslušné části naší internetové prezentace nebo že bylo kliknuto na naši reklamu. Pokud jste zaregistrován(a) u některé ze služeb společnosti Google, může Google Vaši návštěvu přiřadit k Vašemu účtu. I když nejste u Googlu zaregistrován(a) nebo nejste na Googlu přihlášen(a), existuje možnost, že Google zjistí a uloží Vaši IP adresu.

4.4.3 Další informace o DoubleClick společnosti Google najdete na adresehttps://www.doubleclickbygoogle.com/a všeobecné informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Google na adrese:https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de.

4.4.4 Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s využíváním nabídky „DoubleClick společnosti Google“ je souhlas, který jste udělili v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile odvoláte své prohlášení o souhlasu, nebo již nebudou Vaše osobní údaje vyžadovány k dosažení účelu, pro který byly zpracovány.

4.4.5 Přehled souborů cookie používaných na našich webových stránkách pro účely související se službami Google DoubleClick naleznete na našem banneru v části “Zásady používání souborů cookie“. V zápatí naší domovské stránky v části “Změnit nastavení souborů cookie“ můžete kdykoli změnit nastavení souborů cookie nastavených na našich webových stránkách.

Používání Google AdWords a DoubleClick můžete zabránit různými způsoby:

Váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v rámci využívání služby Google DoubleClick můžete kdykoli odvolat. Pro odvolání souhlasu klikněte na odkaz nastavení souborů cookie v zápatí naší webové stránky. Můžete dále podniknout tyto kroky:

 • nastavit váš prohlížeč a zejména zablokovat soubory cookie poskytovatelů třetích stran, což způsobí, že se vám nebudou zobrazovat inzeráty třetích stran;
 • deaktivace souborů cookie pro sledování konverzí tím, že váš prohlížeč nastavíte tak, aby se zablokovaly soubory cookie z domény https://adwords.google.com/home/, viz https://adssettings.google.com, přičemž toto nastavení se vymaže, když vymažete vaše soubory cookie;
 • deaktivace zájmově orientované reklamy od poskytovatelů, kteří jsou součástí samoregulačního programu About Ads, prostřednictvím odkazu http://www.aboutads.info/choices, přičemž toto nastavení se vymaže, když vymažete vaše soubory cookie;
 • trvalá deaktivace v prohlížečích Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome prostřednictvím odkazu http://www.google.com/settings/ads/plugin. Upozorňujeme vás, že v takovém případě nebudete pravděpodobně schopni využívat v plném rozsahu všechny funkce našich webových stránek.

4.5 APPNEXUS, ADFORM, PLISTA, SIZMEK

 

4.5.1 Naše webové prezentace využívají dále nástroje AppNexus, Adform, Plista a Sizmek:

4.5.2 Tyto nástroje využívají cookies, aby došlo k aktivaci reklam relevantních pro uživatele, ke zlepšení zpráv o úspěšnosti kampaně či k zamezení toho, aby se uživateli vícekrát zobrazovaly totožné reklamy. Přes tzv. cookie-ID tyto nástroje zaznamenávají, které reklamy v kterém prohlížeči jsou aktivovány, a mohou tak při aktivaci funkce Frequency Capping zabránit tomu, aby došlo k vícenásobnému zobrazení těchto reklam. Podle vyjádření třetích stran neobsahují cookies nástrojů žádné osobní informace.

4.5.3 Z důvodu použití nástrojů Váš prohlížeč vytvoří automaticky přímé spojení se serverem dané třetí strany. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů, které jsou shromážděny na základě použití těchto nástrojů, a proto Vám poskytujeme informace dle aktuálního stavu našich vědomostí: Prostřednictvím těchto nástrojů získají třetí strany informace o tom, že došlo k načtení příslušné části naší internetové prezentace nebo že bylo kliknuto na naši reklamu.

4.5.4 Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v rámci nasazení nástrojů je Váš vyjádřený souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování Vašich osobních údajů nám umožňuje podporovat odbyt prodejem zboží nebo služeb. V této souvislosti používáme soubory cookie, které umisťují reklamy, které jsou pro Vás relevantní, a zlepšují přehledy o výkonu kampaně. Kromě toho Vám použití příslušných souborů cookie brání v tom, abyste viděli několikrát stejné reklamy. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile odvoláte své prohlášení o souhlasu, nebo již nebudou Vaše osobní údaje vyžadovány k dosažení účelu, pro který byly zpracovány.

4.5.5 Další informace o nástrojích uvedených v této části najdete na adresehttps://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de,http://www.themig.com/en-us/privacy.html,https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/,https://www.plista.com/about/privacy/,https://www.sizmek.com/privacy-policy/.

4.5.6 Účasti na službách AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista a Sizmek můžete zabránit různými způsoby:

4.5.7 Přehled souborů cookie použitých na naší webové stránce v rámci výše zmíněných nástrojů naleznete v údajích o souborech cookie na našem banneru v části “zásady používání souborů cookie“. Váš souhlas s budoucím zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat dalším vyvoláním našeho banneru cookie prostřednictvím zápatí naší domovské stránky. Můžete dále podniknout tyto kroky:

 • nastavit váš prohlížeč a zejména zablokovat soubory cookie poskytovatelů třetích stran, což způsobí, že se vám nebudou zobrazovat inzeráty třetích stran;
 • deaktivace souborů cookie pro sledování konverzí tím, že váš prohlížeč nastavíte tak, aby se zablokovaly soubory cookie z doménwww.appnexus.com,www.themig.com, „https://site.adform.com“,www.plista.com, „www.sizmek.com“;
 • deaktivace zájmově orientovaných reklam poskytovatelů, které jsou součástí samoregulační kampaně „About Ads“, a to prostřednictvím odkazuhttp://www.aboutads.info/choices, přičemž toto nastavení bude vymazáno, když cookies vymažete;
 • trvalá deaktivace v prohlížečích Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome na adresehttp://www.google.com/settings/ads/plugin. Poukazujeme na to, že v tomto případě nebude případně možné využívat veškeré funkce našich webových prezentací.

4.6 FACEBOOK CUSTOM AUDIENCES

 

4.6.1 Naše webové prezentace dále využívají remarketingové funkce „Custom Audiences“ od společnosti Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025. Pomocí této funkce se uživatelům našich webových prezentací v rámci jejich návštěvy sociální sítě Facebook nebo jiných webových prezentací využívajících stejnou metodu mohou zobrazovat reklamy vztahující se na jejich konkrétní zájmy („Facebook-Ads“). Tuto službu používáme k tomu, abychom Vám mohli prezentovat reklamu, která odpovídá Vašim zájmům a abychom naše webové prezentace pro Vás učinili atraktivnější.

4.6.2 Z důvodu použití marketingového nástroje Váš prohlížeč vytvoří automaticky přímé spojení se serverem společnosti Facebook. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů, které jsou shromážděny na základě použití tohoto nástroje společností Facebook, a proto Vám poskytujeme informace dle aktuálního stavu našich vědomostí: Prostřednictvím funkce Facebook Custom Audiences získá Facebook informace o tom, že došlo k načtení příslušné webové stránky naší internetové prezentace nebo bylo kliknuto na naši reklamu. Pokud jste zaregistrován(a) u některé ze služeb společnosti Facebook, Facebook může Vaši návštěvu přiřadit k Vašemu účtu. I když nejste na Facebooku zaregistrován(a) nebo nejste na Facebooku přihlášen(a), existuje možnost, že Facebook zjistí a uloží Vaši IP adresu a další identifikační znaky.

4.6.3 Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v rámci remarketingové funkce „Custom Audiences“ společnosti Facebook Inc. je souhlas, který jste udělili podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím funkce remarketingu „Custom Audience“ nám umožňuje podporovat odbyt prostřednictvím prodeje zboží nebo služeb. Tuto službu používáme k tomu, abychom Vám mohli prezentovat reklamu, která odpovídá Vašim zájmům a abychom naše webové prezentace učinili pro Vás atraktivnější. Pomocí nástroje se Vám v rámci návštěvy sociální sítě Facebook nebo jiných webových prezentací využívajících stejnou metodu mohou zobrazovat reklamy vztahující se na konkrétní zájmy („Facebook-Ads“).

4.6.4 Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile odvoláte své prohlášení o souhlasu, nebo již nebudou Vaše osobní údaje vyžadovány k dosažení účelu, pro který byly zpracovány.

4.6.5 Přehled reklamních souborů cookie používaných na našich webových stránkách v souvislosti s nástrojem “Facebook Custom Audiences“ naleznete v podrobnostech o souborech cookie na našem banneru v části “zásady používání souborů cookie“. V zápatí naší domovské stránky v části “Změna nastavení souborů cookie“ můžete kdykoli změnit nastavení souborů cookie na našich webových stránkách. Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci funkce „Facebook Custom Audience“ můžete kdykoli odvolat opětovným vyvoláním našeho banneru cookie prostřednictvím zápatí naší domovské stránky a odpovídajícím způsobem upravit Vaše nastavení.

4.6.6 Deaktivace funkce „Facebook Custom Audiences“ je nad rámec možná přes příslušné nastavení Vašeho prohlížeče nebo pro přihlášené uživatele na adresehttps://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

4.6.7 Bližší informace o zpracování údajů ze strany Facebooku jsou k dispozici na adresehttps://www.facebook.com/about/privacy.

4.7 PINTEREST TAG

 

4.7.1 Naše webové stránky také používají tzv. Conversion-Tracking „Pinterest-Tag” společnosti Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko. Uživatelům našich webových stránek v rámci jejich návštěvy nástroje Pinterest nebo jiných webových prezentací využívajících stejnou metodu mohou zobrazovat reklamy vztahující se na jejich konkrétní zájmy. Tento nástroj používáme k tomu, abychom Vám mohli prezentovat reklamu, která odpovídá Vašim zájmům a abychom naši webovou prezentaci pro Vás učinili atraktivnější.

4.7.2 Z důvodu použití marketingového nástroje Váš prohlížeč vytvoří automaticky přímé spojení se serverem společnosti Pinterest. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů, které jsou shromážděny na základě použití tohoto nástroje společností Pinterest, a proto Vám poskytujeme informace dle aktuálního stavu našich vědomostí: Integrací Pinterest-Tagu získá Pinterest informace o tom, že došlo k načtení příslušné webové stránky naší internetové prezentace nebo bylo kliknuto na naši reklamu. Pokud jste zaregistrován(a) u některé ze služeb společnosti Pinterest, může Pinterest Vaši návštěvu přiřadit k Vašemu účtu. I když nejste na Pinterestu zaregistrován(a) nebo nejste přihlášen(a) na Facebooku, existuje možnost, že Pinterest zjistí a uloží Vaši IP adresu a další identifikační znaky.

4.7.3 Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v rámci tzv. Conversion-Tracking „Pinterest-Tag“ je Váš vyjádřený souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování Vašich osobních údajů v rámci Conversion-Trackingu „Pinterest-Tag“ nám umožňuje podporovat odbyt prodejem zboží nebo služeb. Conversion Tracking používáme k tomu, abychom Vám mohli prezentovat reklamu, která odpovídá Vašim zájmům a abychom naše webové prezentace učinili pro Vás atraktivnější. Pomocí funkce Conversion Tracking se Vám v rámci návštěvy sociální sítě Pinterest nebo jiných webových prezentací využívajících stejnou metodu mohou zobrazovat reklamy vztahující se k Vašim konkrétním zájmům. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile odvoláte své prohlášení o souhlasu, nebo již nebudou Vaše osobní údaje vyžadovány k dosažení účelu, pro který byly zpracovány.

4.7.4 Přehled souborů cookie používaných na naši webové prezentaci pro účely tzv. Conversion Trackingu pomocí funkce „Pinterest Tag“ v údajích o souborech cookie na našem banneru v části “zásady používání souborů cookie“. V zápatí naší domovské stránky v části “Změna nastavení souborů cookie“ můžete kdykoli změnit nastavení souborů cookie nastavených na našich webových stránkách. Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely tzv. Conversion Trackingu můžete kdykoli odvolat pomocí funkce „Pinterest Tag“, a to opětovným vyvoláním našeho banneru cookie pomocí zápatí naší domovské stránky a podle toho upravit své nastavení.

4.7.5 Deaktivace funkce „Pinterest-Tag“ je kromě toho možná přes příslušné nastavení Vašeho prohlížeče nebo pro přihlášené uživatele na adresehttps://help.pinterest.com/de/article/personalized-ads-on-pinterest.

4.7.6 Bližší informace o zpracování údajů ze strany Pinterestu jsou k dispozici na adresehttps://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

4.8 LINKEDIN INSIGHT TAG

 

4.8.1 Naše webové stránky dále používají Conversion Tracking „Insight Tag“ od společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. Pomocí této funkce se uživatelům našich webových prezentací v rámci jejich návštěvy sociální sítě LinkedIn nebo jiných webových prezentací využívajících stejnou metodu mohou zobrazovat reklamy vztahující se k jejich konkrétním zájmům („LinkedIn-Ads“). Tuto službu používáme k tomu, abychom Vám mohli prezentovat reklamu, která odpovídá Vašim zájmům a abychom naše webové prezentace pro Vás učinili atraktivnější.

4.8.2 Z důvodu použití marketingového nástroje Váš prohlížeč vytvoří automaticky přímé spojení se serverem společnosti LinkedIn. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů, které jsou shromážděny na základě použití tohoto nástroje společností LinkedIn, a proto Vám poskytujeme informace dle aktuálního stavu našich vědomostí: Integrací LinkedIn Insight-Tagů získá LinkedIn informace o tom, že došlo k načtení příslušné webové stránky naší internetové prezentace nebo bylo kliknuto na naši reklamu. Pokud jste zaregistrován(a) u některé ze služeb společnosti LinkedIn, může LinkedIn Vaši návštěvu přiřadit k Vašemu účtu. I když nejste na LinkedIn zaregistrován(a) nebo nejste na LinkedIn přihlášen(a), existuje možnost, že LinkedIn zjistí a uloží Vaši IP adresu a další identifikační znaky.

4.8.3 Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v rámci Conversion Trackingu „Insight-Tag“ je souhlas, který jste udělili podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování Vašich osobních údajů nám umožňuje podporovat odbyt prodejem zboží nebo služeb. Tuto službu používáme k tomu, abychom Vám mohli prezentovat reklamu, která odpovídá Vašim zájmům a abychom naše webové prezentace učinili pro Vás atraktivnější. Pomocí nástroje se Vám v rámci návštěvy sociální sítě LinkedIn nebo jiných webových prezentací využívajících stejnou metodu mohou zobrazovat reklamy vztahující se na konkrétní zájmy („LinkedIn-Ads“).

4.8.4 Přehled souborů cookie používaných na našich webových stránkách pro účely Conversion Trackingu pomocí funkce „Insight Tag“ naleznete v údajích o souborech cookie na našem banneru v části “zásady používání souborů cookie“. V zápatí naší domovské stránky v části “Změna nastavení souborů cookie“ můžete kdykoli změnit nastavení souborů cookie nastavených na našich webových stránkách. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely Conversion Trackingu můžete kdykoli odvolat pomocí funkce „Insight Tag“, a to opětným vyvoláním našeho banneru cookie pomocí zápatí naší domovské stránky a podle toho upravit své nastavení.

4.8.5 Deaktivace funkce „Insight-Tag“ je kromě toho možná přes příslušné nastavení Vašeho prohlížeče nebo pro přihlášené uživatele na adresehttps://www.linkedin.com/psettings/advertising-data.

4.8.6 Bližší informace o zpracování údajů ze strany LinkedIn jsou k dispozici na adresehttps://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_privacy-policy.

4.9 GOOGLE MAPS

 

4.9.1 Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v rámci integrace Google Maps je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

4.9.2 Zpracování Vašich osobních údajů v rámci integrace Google Maps Vám pomůže snáze najít naše lokality. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou pro výše uvedené účely potřebné. V našem případě se tak stane po 12 měsících.

4.9.3 Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů službou Google Maps můžete kdykoli odvolat, a to s platností do budoucna, otevřením banneru se soubory cookie pomocí odkazu v zápatí na naší domovské stránce, kde můžete upravit zvolené nastavení. Chcete-li navíc zabránit tomu, aby byly vaše osobní údaje poskytovány serverům společnosti Google, můžete použít nastavení ve svém prohlížeči (například instalací zásuvných modulů a doplňků). Pokud váš prohlížeč nepodporuje funkce Map Google, není přístup k serverům Google možný.

Další informace o podmínkách používání a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: http://www.google.com/intl/en-GB/privacy/

4.10 GEBERIT AQUA CLEAN BLOG

 

4.10.1 Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v rámci funkce komentářů a blogů v našem blogu Geberit AquaClean je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zpracování Vašich osobních údajů v rámci funkce komentářů a blogů v našem blogu Geberit AquaClean slouží k umožnění transparentní a individuální komunikace mezi Vámi a námi. Kromě toho zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom se mohli bránit proti nárokům z odpovědnosti třetích stran v případě zveřejnění nezákonných komentářů. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly zpracovány. V našem případě se tak stane po 10 letech.

4.10.2 Máte možnost kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v rámci funkce komentářů a blogů do budoucna. Komentář poté vymažeme z našeho blogu Geberit AquaClean nebo jej nezveřejníme.

4.11 LIVECHAT

 

4.11.1 Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v rámci poskytování funkce „Geberit LiveChat“ je Váš vyjádřený souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

4.11.2 Pomocí funkce „Geberit LiveChat“ bychom Vám rádi nabídli možnost rychle a snadno nás kontaktovat pomocí funkce elektronického chatu. Pokud byste chtěli využít tuto nabídku, účelem zpracování Vašich osobních údajů je zpřístupnit Vám tuto funkci. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly zpracovány. Tento případ obvykle nastane tři roky po zpracování Vaší žádosti.

4.11.3 Máte možnost kdykoli odvolat svůj souhlas s budoucím použitím funkce „Geberit LiveChat“. V takovém případě již nebudete moci funkci LiveChat používat. V takovém případě budou všechny osobní údaje uložené v průběhu používání funkce chatu vymazány.

4.12 CHATBOT

 

4.12.1 Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v rámci poskytování funkce „ChatBot“ je souhlas, který jste udělili podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

4.12.2 Pomocí funkce „ChatBot“ bychom Vám rádi nabídli možnost získat rychle a snadno odpovědi na Vaše otázky prostřednictvím automatického chatovacího zařízení. Pokud se stále chcete spojit s našim zákaznickým servisem a zvolíte-li sekci „Pokračovat v chatování“, budete přesměrováni na LiveChat přímo z ChatBotu. Alternativně se můžete rozhodnout nás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly zpracovány. Tento případ obvykle nastane 90 dnů po zpracování Vaší žádosti.

4.12.3 Máte možnost kdykoli odvolat svůj souhlas s budoucím používáním funkce „ChatBot“. V takovém případě už funkci ChatBot nemůžete dále používat. V takovém případě budou všechny osobní údaje uložené v průběhu používání funkce chatu vymazány.

4.13 VIDEOCENTRUM

 

4.13.1 Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů, které se zpracovávají integrací našich videí, je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4.13.2 Zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím poskytování videocentra slouží k prezentaci videoobsahu na našem webu přitažlivým a jednotným způsobem nezávislým na vašem zařízení.

4.13.3 Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly zpracovány. To je případ nejpozději na konci Vaší návštěvy našich webových stránek.

4.13.4 Zpracování Vašich osobních údajů, které se zpracovávají za účelem integrace videocentra, je naprosto nezbytné. V důsledku toho nemáte žádnou možnost vznést námitku.

4.14 YOUTUBE

 

4.14.1 K zajištění atraktivního, jednotného zobrazení videoobsahu nezávislého na Vašem koncovém zařízení na našich webových stránkách používáme video platformu „YouTube“ společnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (následně: »YouTube«), která je součástí koncernu Google Inc. Činíme tak v režimu rozšířené ochrany údajů. Pokud při návštěvě webových stránek nesouhlasíte s používáním souborů cookie, nebude YouTube při návštěvě webových stránek shromažďovat žádné údaje. Vaše údaje (např. IP adresa, odkazující stránka, informace o zařízení (prohlížeč, typ zařízení), přístupné video) budou na YouTube přeneseny, až když budete chtít video přehrát a budete souhlasit se souborem cookie. Sami zaznamenáváme a ukládáme, zda a které video z YouTube jste přehráli, abychom Vám mohli nabídnout službu šitou na míru.

4.14.2 Vaše osobní údaje vymažeme, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly zpracovány.

4.14.3 Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu účelu prosím použijte výše uvedené kontaktní možnosti. Odvolání souhlasu se nedotýká právoplatnosti zpracování, které proběhlo na základě původně uděleného souhlasu.

4.14.4 Nemáme žádný vliv na zpracování údajů ze strany YouTube. Bližší informace o zpracování údajů ze strany YouTube jsou k dispozici na adresehttps://policies.google.com/privacy?hl=de.

4.15 VIMEO

 

4.15.1 K zajištění atraktivního a jednotného zobrazení videoobsahu nezávislého na Vašem koncovém zařízení na našich webových stránkách používáme video platformu „Vimeo“ společnosti Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA (následně: »Vimeo«). Pokud nesouhlasíte s používáním cookies už při návštěvě webových stránek, nebude společnost Vimeo při návštěvě webových stránek shromažďovat žádné údaje. Vaše údaje (např. IP adresa, informace o zařízení (prohlížeč, typ zařízení), aktivované video) budou do portálu Vimeo přeneseny, pokud si chcete video přehrát a souhlasíte se soubory cookie. Sami zaznamenáváme a ukládáme, zda a které video Vimeo jste přehráli, abychom Vám mohli nabídnout službu šitou na míru.

4.15.2 Vaše osobní údaje vymažeme, jakmile již nebudou vyžadovány k dosažení účelu, pro který byly zpracovány.

4.15.3 Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu účelu prosím použijte výše uvedené kontaktní možnosti. Odvolání souhlasu se nedotýká právoplatnosti zpracování, které proběhlo na základě původně uděleného souhlasu.

4.15.4 Na zpracování údajů společností Vimeo nemáme žádný vliv. Bližší informace o zpracování údajů ze strany Vimeo jsou k dispozici na adresehttps://vimeo.com/privacy.

4.16 POHYBLIVÉ OBRÁZKY

 

4.16.1 K optimalizaci zařazení videí, živých přenosů a událostí na našich webových stránkách využíváme služby “Moving Image“ společnosti movingimage EVP GmbH, Tempelhofer Ufer 1, 10961 Berlín, Německo. Moving Image nám umožňuje vytvářet statistické údaje o videích, která na webových stránkách zpřístupňujeme, a to prostřednictvím souborů cookie a místního úložiště. Za tímto účelem jsou zpracovávány údaje v následujícím rozsahu: IP adresa, datum a čas návštěvy, časové pásmo, operační systém, použitý webový prohlížeč, informace o ge-rat, URL webové stránky, URL odkazu.

4.16.2 Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna, a to tak, že znovu otevřete náš banner se soubory cookie pomocí patičky na naší domovské stránce a následně upravíte vybraná nastavení. Více informací o tom, jak společnost zpracovává osobní údaje, naleznete zde: https://www.movingimage.com/de/agb/datenschutzerklarung-der-movingimage-evp-gmbh/.

4.17 TECHNICKY NEZBYTNÉ COOKIES

 

4.17.1 Naše webové prezentace využívají kromě cookies uvedených v bodech 4.4 až 4.15 i další technicky nezbytné cookies. V případě cookies se jedná o malé textové soubory, které jsou lokálně ukládány do mezipaměti Vašeho prohlížeče. Následně uvedené cookies používáme jen proto, abychom zajistili provádění a poskytování Vámi užívané služby, a to dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Některé funkce našich webových prezentací nelze nabídnout bez použití cookies. K tomu je nutné, aby byl Váš prohlížeč rozpoznán i po změně stránek. Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány žádným jiným způsobem. Náš oprávněný zájem na zpracování údajů přitom spočívá v optimalizaci nastavení webové prezentace pro Vámi používané koncové zařízení a v přizpůsobení uživatelských ploch. V případě, že potřebujete další informace týkající se zvážení zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO, využijte prosím výše uvedených kontaktních údajů. Naše webové prezentace využívají tyto druhy cookies, jejichž rozsah a funkčnost jsou následně vysvětleny:

 • Dočasné (tranzientní) cookies (viz 4.17.2)
 • Neustále přítomné (perzistentní) cookies (viz 4.17.3)

 

4.17.2 Dočasné cookies jsou automaticky vymazány, jakmile zavřete prohlížeč. K nim patří zejména cookies první strany (tzv. session-cookies). Tyto cookies ukládají tzv. session-ID, pomocí něhož je možné přiřadit různé dotazy Vašeho prohlížeče konkrétnímu pobytu na internetové stránce. Tímto způsobem je možné Váš počítač identifikovat, jakmile se vrátíte na naší webovou prezentaci. Cookies první strany (session-cookies) jsou smazány, jakmile se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

4.17.3 Perzistentní cookies jsou po určité době automaticky vymazány, přičemž se tato doba liší v závislosti na typu cookies. Cookies můžete v bezpečnostním nastavení prohlížeče kdykoli vymazat.

4.17.4 Přehled technicky potřebných souborů cookies použitých na našich webových stránkách naleznete v údajích o souborech cookie na našem banneru v části “zásady používání souborů cookie“.

 

5 SHROMÁŽDĚNÍ A ZPRACOVÁNÍ DOBROVOLNĚ POSKYTNUTÝCH ÚDAJŮ

 

5.1 Shromažďujeme a využíváme osobní údaje, které nám byly poskytnuty dobrovolně v rámci interakcí se zákazníky, dodavateli a jinými obchodními partnery (např. prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo našich webových prezentací).

Tyto údaje zpracováváme k těmto účelům:

5.1.1 ON-LINE KATALOG:

 

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v rámci on-line katalogu je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Účelem zpracování Vašich osobních údajů v rámci on-line katalogu je plnění smlouvy mezi Vámi a námi. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly zpracovány. V případě zpracování Vašich osobních údajů v rámci on-line katalogu to platí, když byla smlouva splněna a všechny nároky vyplývající ze smluvního vztahu jsou již promlčeny nebo již neexistují zákonné lhůty uchovávání. Zpracování Vašich osobních údajů v rámci webového obchodu je naprosto nezbytné pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi. V důsledku toho nemáte žádnou možnost vznést námitku.

5.1.2 REGISTRACE ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU / VYTVOŘENÍ NOVÉHO GEBERIT ID

 

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v rámci registrace zákaznického účtu je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Vaše registrace nebo vytvoření Geberit ID umožňuje zejména uzavírání smluv a udržování našich vztahů se zákazníky, proto ověřujeme Vaše telefonní číslo zasláním SMS, která bude potvrzena při vytváření Geberit ID. Zpracování Vašich osobních údajů v rámci registrace je proto nezbytné k plnění smlouvy nebo k provádění předsmluvních opatření a za účelem úspěšného udržování našich vztahů se zákazníky. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly zpracovány. To je případ nejpozději při zrušení Vašeho zákaznického účtu. Máte možnost kdykoli zrušit registraci zákaznického účtu. V takovém případě budou Vaše osobní údaje vymazány, pokud vymazání nezabrání zákonná lhůta uchovávání.

5.1.3 KONTAKTNÍ FORMULÁŘ A E-MAILOVÝ KONTAKT

 

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů, které se přenáší v případě navázání kontaktu, je čl. 6 odst.1 písm. f) GDPR. Pokud je účelem navázání kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů čl. 6 odst.1 písm. b) GDPR. Zpracování Vašich osobních údajů v případě navázání kontaktu se používá výhradně ke zpracování Vašeho požadavku. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly zpracovány. To je případ osobních údajů zaslaných v rámci navázání kontaktu, pokud byla Vaše žádost zpracována a zákonné lhůty uchovávání nebrání vymazání. Máte možnost kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s navázáním kontaktu v budoucnu. V takovém případě však nebudeme moci Váš požadavek dále zpracovávat. V takovém případě budou vymazány všechny osobní údaje, které byly uloženy v průběhu navazování kontaktu, pokud vymazání nezabrání zákonná lhůta uchovávání.

5.1.4 TELEFON TECHNICKÉ SLUŽBY

 

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů, které se přenáší v rámci navazování kontaktu prostřednictvím telefonu technické služby, je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud je navazování kontaktu zaměřeno na uzavření nebo doplňkové plnění smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zpracování Vašich osobních údajů v případě navazování kontaktu prostřednictvím telefonu technické služby nám slouží výhradně ke zpracování Vašeho požadavku. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly zpracovány. To je případ osobních údajů zaslaných v rámci navázání kontaktu, pokud byla Vaše žádost zpracována a zákonné lhůty uchovávání nebrání vymazání.

Máte možnost kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s navázáním kontaktu v budoucnu. V takovém případě však nebudeme moci Váš požadavek dále zpracovávat. V takovém případě budou všechny osobní údaje uložené v průběhu navázání kontaktu vymazány, ledaže by existovaly zákonné lhůty uchovávání, které by bránily vymazání. V případě navazování kontaktu telefonicky, může v jednotlivých případech dojít k záznamu telefonního hovoru. V těchto případech o tom budete informováni před zahájením hovoru. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je zpravidla čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud právní systém evropského členského státu nestanoví výslovný souhlas, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

5.1.5 GEBERIT KOUPELNOVÉ PORADENSTVÍ PRO ZÁKAZNÍKY

 

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů, které přenášíte v rámci koupelnového poradenství, je Váš souhlas udělený podle s čl. 6 odst.1 písm. a) GDPR. Pokud je účelem navázání kontaktu v rámci poradenství příprava, uzavření nebo plnění smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů čl. 6 odst.1 písm. b) GDPR. Pokud používáte volitelnááý automatizovaný systém plánování schůzek a dostáváte informace o schůzkách e-mailem,je právním základem souhlas podle čl.6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování Vašich osobních údajů slouží ke zpracování Vašeho požadavku a poskytnutí kompetentního a rychlého poradenství o našich produktech. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly zpracovány. U osobních údajů zaslaných jako součást Vašeho požadavku tomu tak je, pokud byl Váš požadavek zpracován a zákonné lhůty uchovávání nebrání vymazání. Máte možnost kdykoli odvolat svůj souhlas s budoucím zpracováním Vašich osobních údajů jako součást požadované poradenské služby. V takovém případě však nebudeme moci Váš požadavek dále zpracovávat. V takovém případě budou vymazány všechny osobní údaje, které byly uloženy v průběhu navazování kontaktu, pokud vymazání nezabrání zákonná lhůta uchovávání.

5.1.6 SERVIS A ZÁKAZNICKÁ SLUŽBA

 

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů, které se přenáší v rámci využívaných služeb servisu a zákaznických služeb, je zpravidla čl. 6 odst.1 písm. b) GDPR. Pokud nám v rámci svého požadavku poskytnete další informace, je Váš souhlas doplňkovým právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 6 odst.1 písm. a) GDPR. Zpracování Vašich osobních údajů slouží ke zpracování Vašeho požadavku na servis nebo zákaznickou službu, a slouží tak ke zpracování veškerých dotazů na servis a zákaznické služby. Zpracování Vašich osobních údajů v rámci Vašeho požadavku je proto nezbytné pro co nejlepší plnění našich servisních služeb. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly zpracovány. U osobních údajů zaslaných jako součást Vašeho požadavku tomu tak je, pokud byl Váš požadavek zpracován a zákonné lhůty uchovávání nebrání vymazání. Máte možnost kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v rámci budoucí realizace Vašeho požadavku na servis a/nebo zákaznickou službu. V takovém případě však nebudeme moci Váš požadavek dále zpracovávat. V takovém případě budou všechny osobní údaje uložené v průběhu požadavku na servis a/nebo zákaznickou službu vymazány, pokud vymazání nezabrání zákonná lhůta uchovávání.

Pokud nás kontaktujete telefonicky, může se v jednotlivých případech stát, že budou hovory zaznamenány. V těchto případech o tom budete informováni před zahájením hovoru. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je zpravidla čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud právní systém evropského členského státu nestanoví výslovný souhlas, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

5.1.7 CENTRA OBJEDNÁVEK A DOKUMENTŮ KE STAŽENÍ

 

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v rámci „Centra objednávek a dokumentů ke stažení“ je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud je účelem navázání kontaktu v rámci „Centra objednávek a dokumentů ke stažení“ uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů čl. 6 odst.1 písm. b) GDPR. Zpracování Vašich osobních údajů slouží k poskytnutí nebo zaslání požadovaných dokumentů prostřednictvím našich webových stránek. Zpracování Vašich osobních údajů v rámci „Centra objednávek a dokumentů ke stažení“ je proto nezbytné ke zpracování Vašeho požadavku nebo k přenosu požadovaných dokumentů. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly zpracovány. U osobních údajů předávaných v souvislosti s příslušným požadavkem na objednávku to platí v případě, kdy byla Vaše objednávka zpracována a zákonné lhůty uchovávání nebrání vymazání. Máte možnost kdykoli vznést námitku proti budoucímu zpracování Vašich osobních údajů v rámci objednávkového procesu. V takovém případě však nebudeme moci Váš požadavek dále zpracovávat. V takovém případě budou všechny osobní údaje uložené v průběhu objednávkového procesu vymazány, pokud tomu nebrání zákonná lhůta uchovávání.

5.1.8 ŠTÍTEK ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

 

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v rámci požadavku na „Štítek energetické účinnosti“ je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud je účelem navázání kontaktu v rámci objednávky štítku energetické účinnosti uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů čl. 6 odst.1 písm. b) GDPR. Zpracování Vašich osobních údajů slouží k zaslání požadovaného štítku energetické účinnosti. Zpracování Vašich osobních údajů je proto nezbytné pro zpracování a provedení Vámi požadovaného zaslání. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly zpracovány. U osobních údajů předávaných v rámci Vašeho požadavku to platí v případě, kdy byl Váš požadavek zpracován a zákonné lhůty uchovávání nebrání vymazání. V rámci požadavku máte možnost kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. V takovém případě však nebudeme moci Váš požadavek dále zpracovávat. V takovém případě budou všechny osobní údaje, které byly uloženy v souvislosti s požadavkem, vymazány, pokud vymazání nezabrání zákonná lhůta uchovávání.

5.1.9 NABÍDKY STREAMINGU

 

Naše domovská stránka nabízí možnost zaregistrovat se k našim digitálním akcím a k digitální účasti na nich („nabídky streamingu“). Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s nabídkami streamingu, například v rámci „Setkání s novinkami Geberit“, je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Příslušný registrační proces včetně zpracování Vašich osobních údajů je nezbytný k tomu, abyste mohli využívat nabídku digitálního streamování. Zpracování Vašich osobních údajů slouží k poskytování a realizaci Vámi požadované nabídky streamingu. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly zpracovány. U osobních údajů, které jsou zpracovávány jako součást příslušné nabídky streamingu, to platí v případě, kdy příslušná digitální akce skončila a zákonné lhůty uchovávání nebrání vymazání. Máte možnost kdykoli vznést námitku proti budoucímu zpracování Vašich osobních údajů v rámci Vaši účasti v našich nabídkách streamingu. V tomto případě se však již nemůžete zúčastnit požadované digitální akce. V takovém případě budou všechny osobní údaje uložené v průběhu registrace nebo účasti v naší nabídce digitálního streamování vymazány, pokud tomu nebrání zákonná lhůta uchovávání.

5.1.10 PROTIPOŽÁRNÍ LABORATOŘ GEBERIT

 

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s registrací, přihlášením a účastí na akci „Protipožární laboratoř Geberit“ je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Příslušný registrační proces včetně zpracování Vašich osobních údajů je nezbytný k tomu, abyste se mohli účastnit akce „Protipožární laboratoř Geberit“. Zpracování Vašich osobních údajů slouží k registraci a realizaci nabídky „Protipožární laboratoř Geberit“. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly zpracovány. U osobních údajů, které jsou vyžadovány pro registraci a přihlášení do akce „Protipožární laboratoř Geberit“, to platí v případě, kdy akce skončila a zákonné lhůty uchovávání nebrání vymazání. Máte možnost vznést kdykoli námitku proti budoucímu zpracování Vašich osobních údajů v rámci Vaši účasti na akci „Protipožární laboratoř Geberit“. V takovém případě se však už nemůžete zúčastnit akce „Protipožární laboratoř Geberit“. V tomto případě budou vymazány všechny osobní údaje uložené v průběhu registrace nebo účasti na akci „Protipožární laboratoř Geberit“, pokud tomu nebrání zákonná lhůta uchovávání.

5.1.11 GEBERIT PRO PLANNER A REVIT PLUG

 

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s instalací a používáním nástroje pro sanitární plánování je čl. 6 odst.1 písm. a) GDPR. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je umožnit Vám používat nástroj sanitárního plánování. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly zpracovány. U osobních údajů, které jsou požadovány v souvislosti s instalací a používáním nástroje sanitárního plánování, to platí v případě, že je nástroj sanitárního plánování vymazán a zákonné lhůty uchovávání nebrání vymazání. Máte možnost kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v rámci budoucího používání nástroje pro sanitární plánování. V takovém případě však již nebudete moci nástroj pro sanitární plánování používat. V takovém případě budou vymazány všechny osobní údaje, které byly uloženy v průběhu instalace a používání nástroje pro sanitární plánování, pokud tomu nebrání zákonná lhůta uchovávání.

5.1.12 MEDIÁLNÍ VÝSTUPY SPOLEČNOSTI GEBERIT

 

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s registrací do našich médií je váš výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Účelem zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s mediálními výstupy společnosti Geberit je zasílání firemních sdělení skupiny Geberit. Vaše osobní údaje budou zlikvidovány po uplynutí účelu, pro který byly zpracovány. Vaše osobní údaje budou zpracovávány, pokud se neodhlásíte z odběru mediálních sdělení společnosti. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem můžete kdykoli odvolat nebo můžete použít odkaz pro odhlášení z odběru obsažený v mediálních výstupech jako námitku proti zasílání dalších mediálních výstupů.

5.1.13 GEBERIT NEWSLETTER NEBO USELETTER

 

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů za účelem zasílání Newsletteru Geberit (koncovým zákazníkům) nebo Geberit Useletter (obchodním zákazníkům) je vaše prohlášení o souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom vám mohli zasílat Geberit Newsletter a Useletter. Účelem zpracování vašich osobních údajů v souvislosti se zasíláním Newsletteru a Useletteru společnosti Geberit je zasílání informací a nabídek nebo podpora prodeje prostřednictvím prodeje zboží nebo služeb. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu zpracování. Proto budou vaše osobní údaje uloženy, dokud se neodhlásíte z odběru našeho Geberit Newsletteru a Useletteru. Svůj souhlas se zasíláním Newsletteru a Useletteru společnosti Geberit můžete kdykoli odvolat, případně se můžete pomocí odkazu na odhlášení obsaženého v Newsletteru nebo Useletteru odhlásit z odběru dalších Newsletterů.

5.1.14 PŘÍMÝ MARKETING

 

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s opatřeními přímého marketingu je buď souhlas, který jste udělili podle čl. 6 odst.1 písm. a) GDPR, nebo zákonný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, popř. příslušná ustanovení soutěžního práva. Účelem zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s opatřeními přímého marketingu je zasílání informací, nabídek a v případě potřeby podpora odbytu prostřednictvím prodeje zboží nebo služeb. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly zpracovány; to platí zejména v případě doručení odvolání nebo námitky. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo můžete vznést námitku proti budoucímu zpracování Vašich osobních údajů v rámci opatření přímého marketingu.

5.1.15 VÝHERNÍ SOUTĚŽE

 

Právním základem pro zpracování Vašich údajů v rámci výherních soutěží je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Účelem zpracování Vašich osobních údajů v rámci výherních soutěží je plnění smlouvy mezi Vámi a námi o účasti ve výherní soutěži. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly zpracovány. V případě zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s výherními soutěžemi to platí tehdy, kdy byla výherní soutěž provedena v plném rozsahu. Máte možnost kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v rámci budoucí účasti ve výherní soutěži. V takovém případě se výherní soutěže již nemůžete zúčastnit. Všechny osobní údaje uložené v průběhu účasti ve výherní soutěži budou v tomto případě vymazány.

5.1.16 CASHBACK AKCE A PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY

 

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s cashback akcemi a prodloužením záruky je čl. 6 odst.1 písm. b) GDPR. Účel zpracování Vašich osobních údajů v rámci cashback akcí a prodloužení záruky za účelem plnění smlouvy mezi Vámi a námi. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly zpracovány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rámci cashback akcí a prodloužení záruky, platí to v případě, kdy byla cashback akce provedena v plném rozsahu nebo vypršela záruční doba. Máte možnost kdykoli vznést námitku proti budoucímu zpracování Vašich osobních údajů v rámci cashback akcí a prodloužení záruky. V takovém případě se již nemůžete účastnit cashback akcí ani využívat výhod prodloužení záruky. V takovém případě budou vymazány všechny osobní údaje uložené v průběhu cashback akcí a prodloužení záruky.

5.1.17 VIRTUÁLNÍ AKCE

 

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s pořádáním virtuálních akcí je čl. 6 odst.1 písm. b) GDPR. Účelem zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s pořádáním virtuální akce je plnění smlouvy o provedení akce mezi Vámi a námi. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly zpracovány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souvislosti s provedením virtuální akce, platí to v případě, kdy byla virtuální akce provedena v plném rozsahu. Máte možnost kdykoli vznést námitku proti budoucímu zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s pořádáním virtuálních akcí. V takovém případě se již virtuální akce nebudete moci účastnit. V takovém případě budou vymazány všechny osobní údaje uložené v průběhu virtuální akce.

5.1.18 SBĚR DAT V SOUVISLOSTI S COVID-19 NA PREZENČNÍCH AKCÍCH / ŠKOLENÍCH

 

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s provedením prezenčních akcí / školení je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR ve spojení s příslušnými předpisy zákona o ochraně proti infekcím a s tím souvisejícím nařízením o opatření proti infekcím a dalšími „nařízeními CORONA“. Účel zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s pořádáním prezenčních akcí / školení za účelem plnění zákonných požadavků na ochranu proti infekcím. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou vyžadovány k dosažení účelu, pro který byly zpracovány. Zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s konáním prezenčních akcí / školení slouží k plnění zákonných povinností. V důsledku toho nemáte žádnou možnost vznést námitku vedle neúčasti na prezenčních akcích/školení.

 

6 JINÉ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY

6.1.1 FACEBOOK INSIGHTS (FANOUŠKOVSKÁ STRÁNKA NA FACEBOOKU):

 

Naši fanouškovskou stránku na Facebooku provozujeme společně se společnostíMeta Platforms Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA (dále jen „Facebook“). Za tímto účelem jsme se službou Facebook uzavřeli dohodu o tom, kdo z nás plní které povinnosti podle GDPR. Základní obsah zpracování údajů je k dispozici na adresehttps://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Informace o zpracování Vašich osobních údajů službou Facebook najdete na adresehttps://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zpracování Vašich osobních údajů službou Meta prostřednicvím služby Instagram nám umožňuje analyzovat Vaše uživatelské chování. Na základě vyhodnocení získaných údajů jsme schopni shromáždit informace o atraktivitě naší fanouškovské stránky. Na základě vyhodnocení získaných údajů jsme schopni shromáždit informace o atraktivnosti naší instagramové stránky. To nám pomáhá upravovat naši instagramovou stránku se zaměřením na potřeby uživatelů. Společnost Meta nám poskytuje osobní údaje shromážděné v rámci provozování naší instagramové stránky. Vaše osobní údaje se vymažou, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány

6.1.2 INSTAGRAM

 

Instagram je produktem společnosti Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko (dále jen „Meta“). Naši instagramovou stránku provozujeme společně se společností Meta. Základní informace této smlouvy si můžete přečíst na stráncehttps://help.instagram.com/519522125107875. Informace o zpracování Vašich osobních údajů službou Meta najdete na adresehttps://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zpracování Vašich osobních údajů Facebookem prostřednictvím služby Instagram nám umožňuje analyzovat Vaše uživatelské chování. Na základě vyhodnocení získaných údajů jsme schopni shromáždit informace o atraktivitě naší instagramové stránky. Na základě vyhodnocení získaných údajů jsme schopni shromáždit informace o atraktivnosti naší instagramové stránky. To nám pomáhá upravovat naši instagramovou stránku se zaměřením na potřeby uživatelů. Společnost Meta nám poskytuje osobní údaje shromážděné v rámci provozování naší instagramové stránky. Vaše osobní údaje se vymažou, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány.

6.1.3 KANÁL YOUTUBE

 

Abychom naši nabídku sociálních médií přizpůsobili Vašim potřebám, používáme kanál YouTube provozovaný společností Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále jen „Google“). YouTube je platformou pro videa, do které mohou uživatelé vkládat videa a zpřístupnit je veřejnosti. Doplňující informace o zpracování Vašich osobních údajů společností Google najdete na adresehttps://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infocollect. Pokud chcete využít naši nabídku kanálu YouTube, rádi bychom Vás upozornili, že tuto nabídku používáte na vlastní riziko. To platí zejména pro používání funkcí nabízených v rámci kanálu YouTube, jako je sdílení, hodnocení nebo komentování příslušných videí. Nemáme žádný vliv na druh a rozsah údajů zpracovávaných společností Google v rámci kanálu YouTube. Když používáte kanál YouTube, Vaše osobní údaje budou zpracovány také společností Google a bez ohledu na Vaše bydliště budou předány do Spojených států, Irska a jakékoli jiné země, ve které společnost Google podniká, a v případě potřeby tam budou zpracovány. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá za účelem atraktivního, uživatelsky přívětivého vzhledu našeho kanálu YouTube, který je přizpůsoben konkrétním potřebám. V této souvislosti zpracováváme Vaše osobní údaje v rámci kanálu YouTube, pouze pokud je to nezbytné pro poskytování informací o našich nabídkách a službách. Kromě toho zpracováváme osobní údaje v rámci kanálu YouTube za účelem provádění případných komunikačních procesů s uživateli a zúčastněnými stranami na našem kanálu YouTube. Vaše osobní údaje shromážděné během provozu našeho kanálu YouTube nám poskytne společnost Google. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou pro výše uvedené účely potřebné. Pokud si nepřejete, aby Vaše údaje zaznamenávala služba Google, máte možnost kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v rámci kanálu YouTube. V takovém případě předáme Vaši žádost na uplatnění práva vznést námitku společnosti Google.

6.2 TWITTER

Twitter je produktem společnosti Twitter International Company, One Cumberland Place, Fe-nian Street, Dublin 2, d02 ax07, Irsko (“Twitter“). Náš účet na Twitteru provozujeme společně se společností Twitter. Pro tyto účely jsme se společností twitter uzavřeli dohodu o tom, která z nás plní kterou povinnost podle GDPR. Základní obsah zpracování vašich osobních údajů společností Twitter si můžete prohlédnout zde: https://twitter.com/de/privacy. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů společností twitter nám umožňuje analyzovat vaše uživatelské chování. Vyhodnocením získaných informací jsme schopni sestavit informace o atraktivitě naší stránky na Twitteru. To nám pomáhá udělat naši stránku na Twitteru uživatelsky přívětivější a přizpůsobenou vašim potřebám. Vaše osobní údaje shromážděné během provozu našeho účtu na Twitteru nám poskytuje společnost Twitter. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou pro výše uvedené účely potřebné.

 

7 INFORMACE PRO SUBJEKTY ÚDAJŮ PODLE ČL. 12 GDPR

 

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti se zpracováním Vašeho požadavku o ochranu údajů („údaje dotčené osoby“) je čl. 6 odst. 1 písm. c) ve spojení s čl. 12 a násl. GDPR. Právním základem pro následnou dokumentaci právně konformního zpracování údajů dotčené osoby je čl. 6 odst.1 písm. f) GDPR. Účelem zpracování Vašich osobních údajů v rámci zpracování údajů dotčené osoby je odpovědět na Váš požadavek o ochranu údajů. Následná dokumentace právně konformního zpracování údajů příslušných údajů dotčené osoby slouží k plnění zákonem požadované odpovědnosti, čl. 5 odst. 2 GDPR. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly zpracovány. V případě zpracování údajů dotčené osoby je to tři roky po ukončení příslušného procesu. Máte možnost kdykoli vznést námitku proti budoucímu zpracování Vašich osobních údajů v rámci zpracování údajů dotčené osoby. V takovém případě však nebudeme moci Váš požadavek na ochranu údajů dále zpracovat. Dokumentace právně konformního zpracování příslušných údajů dotčené osoby je nezbytně nutná. V důsledku toho nemáte žádnou možnost vznést námitku.

 

8 PRÁVNÍ OCHRANA A VYMAHATELNOST

 

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v rámci právní ochrany a vymáhání práva je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Účelem zpracování Vašich osobních údajů v rámci právní ochrany a vymáhání práva je obrana proti neoprávněným nárokům, jakož i právní vymáhání a uplatňování nároků a práv. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly zpracovány. Zpracování Vašich osobních údajů v rámci právní ochrany a vymáhání práva je nezbytné pro právní ochranu a vymáhání práva. V důsledku toho nemáte žádnou možnost vznést námitku.

 

9 POSKYTOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

 

V rámci naší společnosti získávají vaše osobní údaje takové pracovní pozice a oddělení, které je potřebují k výše uvedeným účelům. Kromě toho někdy využíváme služeb jiných poskytovatelů a předáváme vaše osobní údaje dalším důvěryhodným stranám. Jimi mohou být např.:

 • jiné společnosti Geberit pro účely centrální správy vztahů se zákazníky a vyřizování objednávek,
 • jiné společnosti Geberit pro účely poskytování centrálních IT a jiných služeb,
 • poskytovatelé logistických služeb,
 • banky a další poskytovatelé platebních služeb s cílem realizace plateb,
 • poskytovatelé servisních služeb s cílem organizace a realizace montážních prací a poprodejního servisu
 • skenovací služby,
 • tiskárny,
 • poskytovatelé IT služeb,
 • právní zástupci a soudy.

10 POSKYTOVÁNÍ TŘETÍ ZEMI

 

10.1 V rámci zpracování Vašich osobních údajů se může stát, že Vaše osobní údaje předáme důvěryhodným poskytovatelům služeb ve třetích zemích. Třetí země jsou země mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP). Spolupracujeme pouze s poskytovateli služeb, kteří nám mohou poskytnout vhodné záruky bezpečnosti Vašich osobních údajů a kteří mohou zaručit, že Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s přísnými evropskými normami ochrany údajů. Kopii těchto příslušných záruk Vám rádi poskytneme na našem pracovišti.

10.2 Pokud předáváme osobní údaje do třetích zemí, provádí se to na základě takzvaného rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, nebo pokud takové rozhodnutí neexistuje, na základě takzvaných standardních smluvních doložek, které rovněž byly vydány Evropskou komisí a v případě potřeby další opatření. Nelze vyloučit, že osobní údaje poskytujeme poskytovatelům služeb v USA.

 

11 VAŠE PRÁVA

 

11.1 S ohledem na Vaše osobní údaje, které zpracováváme, máte následně popsaná práva. Pro účely prosazování svých práv adresujte prosím veškeré písemné žádosti na jednu z výše uvedených kontaktních údajů nebo na následující e-mailovou adresu:dataprotection@geberit.com.

11.2 PRÁVO NA INFORMACE MÁTE PRÁVO SI VYŽÁDAT PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM, KTERÉ SE VÁS TÝKÁJÍ A KTERÉ O VÁS ZPRACOVÁVÁTE. TOTO PRÁVO MŮŽETE UPLATNIT V ROZSAHU URČENÉM ČL.15 GDPR.

 

Máte právo kdykoliv požádat o informace týkající se námi zpracovaných dat či Vašich osobních údajů v rozsahu čl. 15 GDPR.

11.3 PRÁVO NA OPRAVU

 

V souladu s článkem 16 GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S ohledem na účely zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, včetně poskytnutí dodatečného prohlášení.

11.4 PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

 

Za předpokladů popsaných v čl. 17 GDPR máte právo od nás požadovat vymazání vašich osobních údajů. Právo na vymazání se uplatňuje zejména v případech, kdy osobní údaje již nejsou nadále potřebné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo zpracovávány. Uplatňování tohoto práva je podle čl. 17 odst. 3 GDPR omezené zejména tehdy, když vaše údaje potřebujeme pro splnění právní povinnosti nebo na prosazování právních nároků.

11.5 PRÁVO NA OMEZENÍ A ZPRACOVÁNÍ

 

Podle čl. 18 GDPR máte právo od nás požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Toto právo existuje zejména tehdy, pokud (a) je vámi zpochybněna správnost osobních údajů, a to po dobu, která je potřebná k ověření správnosti údajů, (b) nechcete využít právo na vymazání osobních údajů a místo toho požádáte o jejich omezené zpracování, (c) již údaje nejsou potřebné pro účely, které jsme sledovali, ale vy je potřebujete na uplatňování, prosazování nebo obhajobu právních nároků (d) je úspěšné uplatňování námitky mezi námi a vámi ještě sporné. Pokud bylo zpracování vašich údajů omezeno jedním z uvedených způsobů, dané údaje smějí být zpracovávány už jen ve výjimečných případech; například pokud jste s takovým zpracováním souhlasili nebo pokud je zpracování nezbytné pro uplatňování právních nároků.

11.6 PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ

 

Pokud k tomu existují důvody, máte v souladu s čl. 21 GDPR právo kdykoliv podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) obecného nařízení o ochraně údajů. Vaše osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat, pokud nebudeme moci prokázat přesvědčivé a oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatňování, prosazování nebo obhajobu právních nároků.

11.7 PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

 

Podle čl. 20 GDPR máte právo od nás požadovat, abychom vám osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, dodali ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Přitom se vyžaduje, aby zpracování údajů bylo založeno na vašem souhlasu a aby takové zpracování probíhalo automatizovaným způsobem.

11.8 PRÁVO NA PODÁNÍ STÍŽNOSTI NA PŘÍSLUSNÝ ORGÁN DOZORU PRO OCHRANU OSBONÍCH ÚDAJŮ

 

Máte právo na podání stížnosti dozorčímu orgánu – konkrétně v členském státě EU vašeho místa pobytu, vašeho pracoviště nebo místa údajného porušení – pokud se domníváte, že zpracovávání osobních údajů, které se vás týká, porušuje platné právo týkající se ochrany osobních údajů.

 

12 VYMAZÁNÍ VAŠICH DAT

 

 

Obecně platí, že Vaše osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme, jakmile již nebudou potřebné k účelům, pro které jsme je dle výše uvedených bodů nashromáždili či použili. V případě, že se údaje musí archivovat ze zákonných důvodů, budou zablokovány. Údaje poté nebudou k dispozici k dalšímu použití. Pokud máte zájem o další informace týkající se našich lhůt pro vymazání a archivaci, obraťte se prosím na odpovědnou osobu uvedenou v bodě 2 prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.

 

13 ZMĚNY ÚČELU

 

Zpracování Vašich osobních údajů k jiným nežli popsaným účelům bude prováděno jen tehdy, pokud to právní předpis dovoluje nebo pokud jste souhlasil(a) s pozměněným účelem zpracování údajů. V případě dalšího zpracování k jiným účelům, než jsou ty, pro které byly údaje původně shromážděny, Vás budeme o těchto jiných účelech informovat před dalším zpracováním a poskytneme Vám všechny další příslušné informace.

 

14 AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

 

K dosažení rozhodnutí nevyužíváme automatizovaných procesů zpracování údajů – včetně profilování.

Stav: 07/2022